ประเภทอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

กลุ่มกลโกงที่คนร้ายมักใช้จุดอ่อนของเหยื่อเพื่อหลอกลวงออนไลน์