โครงสร้าง

โครงสร้าง ผังการบังคับบัญชา คณะทำงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง

ผู้ช่วย ผบ.ตร./หัวหน้าคณะทำงาน

คณะทำงานฝ่ายตำรวจ

คณะทำงานฝ่ายเอกชน

คณะที่ปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี