CYBER VACCINATED RUN 2023 [เต็มแล้ว] [ผู้สมัคร 2,238 ราย]

element 06

CYBER VACCINATED RUN 2023

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566
ณ ปลายแหลมสะพานหิน (
แผนที่)
Hashtag : #CyberVaccinatedRun2023  #ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน

📌 วัตถุประสงค์การจัดงาน

  • เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรืออาชญากรรมออนไลน์ให้กับประชาชนผ่านแบบทดสอบวัคซีนไซเบอร์
  • เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตระหนักรู้ทันกลโกง “ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน” จากภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ อาชญากรรมออนไลน์
  • เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรืออาชญากรรมออนไลน์

สมัครฟรี เพียงผู้สมัครทำแบบทดสอบ ออนไลน์ ผ่านระบบ SOFTEVENTS จำนวนทั้งหมด 40 ข้อ โดยต้องผ่านเกณท์ 35 ข้อขึ้นไป หลังจากทำแบบทดสอบเสร็จสิ้น  กรอกข้อมูลส่วนตัวในการสมัครวิ่ง เมื่อกดปุ่ม ยืนยันข้อมูลการสมัคร รอผลการสมัคร ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่าน SMS ที่ลงทะเบียนไว้ หรือ ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่ https://soft.events/run/cvr2023?rl=1

การรับเสื้อ และ BIB วิ่ง 👕  
⏰ วันศุกร์ที่ 15 และ วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566
เวลา 10.00 – 18.00 น. 
ณ โรงยิม 4000 ที่นั่ง สะพานหินภูเก็ต (แผนที่)

กำหนดการแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566
04.30 น.ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน และ เปิดรับฝากสัมภาระ
05.00 น.อบอุ่นร่างกาย
05.15 น.พิธีเปิดการแข่งขัน
05.30 น.ชี้แจงกติกาการแข่งขัน และปล่อยตัวผู้แข่งขันระยะ 11 กิโลเมตร
05.45 น.ชี้แจงกติกาการแข่งขัน และปล่อยตัวผู้แข่งขันระยะ 5 กิโลเมตร
06.00 น.ชี้แจงกติกาการแข่งขัน และปล่อยตัวผู้แข่งขันระยะ 3 กิโลเมตร
07.30 น.ประกาศผลผู้เข้าแข่งขัน และมอบรางวัล
07.00 น.สิ้นสุดการแข่งขันระยะ 1 กิโลเมตร (CUT-OFF)
08.00 น.สิ้นสุดการจัดกิจกรรม

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

📌 ติดต่อ-สอบถาม ข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติม   

Facebook : Cyber Vaccinated Run 2023

📌 ติดต่อ-สอบถาม ปัญหาการใช้งานระบบรับสมัคร 

LINE ID : @phuketsoftgroup
Facebook : Softevents