ตร.จับรางวัลผู้โชคดีทำแบบทดสอบวัคซีนไซเบอร์ รับรางวัล iPhone 14 จำนวน 20 เครื่อง

วันนี้ ( 7 ธ.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร.ในฐานะรอง ผอ.ศปอส.ตร. เป็นประธานพิธีจับรางวัลผู้โชคดีจากการทำแบบทดสอบวัคซีนไซเบอร์ สำหรับประชาชน จำนวน 40 ข้อ ชิงรางวัล iPhone 14 ประจำเดือน กันยายน 2566 จำนวน 20 รางวัล ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติพล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอส.ตร. กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้ทำแบบทดสอบวัคซีนไซเบอร์สำหรับประชาชน จำนวน 40 ข้อ ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค.2566 จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 หากทำแบบทดสอบครบ 40 ข้อแล้ว จะได้รับ Whoscall Premium Gift Code ฟรี ซึ่งสามารถใช้บริการ Whoscall Premium Feature ได้ฟรี เป็นระยะเวลา 1 ปี หากทำแบบทดสอบได้คะแนนตั้งแต่ 35 ข้อ ขึ้นไป จะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล iPhone 14 เดือนละ 20 รางวัล เป็นเวลา 3 เดือน รวม 60 รางวัล โดยประชาชนสามารถทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่จะได้รับสิทธิ Whoscall Premium และสิทธิลุ้น iPhone 14 เพียง 1 สิทธิ และได้จับรางวัลผู้โชคดีประจำเดือน กรกฎาคม และ สิงหาคม 2566 เดือนละจำนวน 20 รางวัล รวม 2 เดือน 40 รางวัล ไปแล้วนั้น

ในห้วงวันที่ 1– 30 ก.ย.2566 มีประชาชนเข้ามาทำแบบทดสอบวัคซีนไซเบอร์ สำหรับประชาชน จำนวน 40 ข้อ และได้รับสิทธิ Whoscall Premium Gift Code ฟรี ซึ่งสามารถใช้บริการฟีเจอร์เสริมต่างๆ จาก Whoscall Premium ได้ฟรีเป็นระยะเวลา 1 ปี จำนวน 381,893 คน ในจำนวนนี้มีประชาชน ทำแบบทดสอบได้คะแนนตั้งแต่ 35 ข้อ ขึ้นไป และได้รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล iPhone 14 จำนวน 317,112 คน สำหรับวันนี้เป็นการจับรางวัลหาผู้โชคดี ครั้งที่ 3 จำนวน 20 รางวัล ซึ่งจะได้รับรางวัล iPhone 14 จำนวน 20 รางวัลๆ ละ 1 เครื่อง
สำหรับวิธีการจับรางวัลผู้โชคดี จำนวน 20 ท่าน ใช้วิธีกดสุ่มเลือกผู้โชคดีทีละรางวัลจากรายชื่อทั้งหมด โดยข้าราชการตำรวจหรือข้าราชการอื่นที่เข้าไปทำแบบทดสอบ สำหรับประชาชน จำนวน 40 ข้อนี้ ทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลทั้งหมดเช่นเดิม และวันนี้ผู้ที่โชคดีได้รับรางวัล iPhone 14 จำนวน 20 รางวัลๆ ละ 1 เครื่อง ได้แก่
1. P083271 นางสาว นงนภัส มหาชัย
2.P072666 นางสาว แพรวทอง แก้วมหาภิญโญ
3.P007436 นางสาว อทิตยา สง่างาม
4.P315493 นางสาว เปมิกา มังศรี
5.P247148 น.ส. เพ็ญพลอย กะหล่ำพันธ์
6.P309464 นาย สิรวิชญ์ ชาญจระเข้
7.P240061 นาย สุรศักดิ์ ทองสุก
8.P307894 นาย ธีรวัฒน์ อาทรสิริรัตน์
9.P285782 นางสาว ชนิกานต์ พุกเจริญ
10.P309452 นาย พงศกร มุริจันทร์
11.P278383 นาย สุพรรณ ใจหาญ
12.P302133 พ.ต.อ. กอบโชค เล็กตระกูล
13.P261640 ส.ต.ท. เศรษฐกิจ ลี้เจริญ
14.P314484 นางสาว ณัฐวรางค์ เที่ยงแช่ม
15.P254307 น.ส สุพิชฌาย์ ไข่แก้ว
16.P226109 น.ส. ภัทชา รัตนพงศ์
17.P259553 นางสาว พลอยนภัส โชติวราธรรม
18.P316150 น.ส. กัญญาพัชร บุญสูง
19.P315784 นาย อดินันท์ ดำรงสันติพิทักษ์
20.P189344 นาย กษิดิศ สำลีจิต

วันนี้ได้จับรางวัลหาผู้โชคดีรับ iPhone 14 ครั้งที่ 3 จำนวน 20 ท่าน ครบถ้วนแล้ว และสำหรับเดือนกันยายน 2566 มีผู้ที่ได้รับรางวัลในการแนะนำให้ประชาชนทำแบบทดสอบมากที่สุด จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1. พ.ต.ท.ธนกานต์ พระสุมาตย์ สว.(สอบสวน)สภ.กกตูม ภ.จว.มุกดาหาร บช.ภ.4 แนะนำ 4,796 ราย
2. น.ส.สุธาทิพย์ เกิดดี แนะนำ 557 ราย
สำหรับผู้โชคดีสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ช่องทาง www.เตือนภัยออนไลน์.com ในการรับรางวัล จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อไปยังผู้ที่โชคดี จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับมอบหมายจะนำส่งรางวัลถึงบ้านหรือที่อยู่ของผู้โชคดีกับมือท่านเอง

พล.ต.ท.ธัชชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันยังมีประชาชนตกเป็นเหยื่อของคนร้ายอยู่ ดังนั้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้เท่าทันภัยออนไลน์อย่างต่อเนื่อง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทำแบบทดสอบ วัคซีนไซเบอร์ จำนวน 40 ข้อ และขอให้แชร์แบบทดสอบไปให้กับญาติหรือผู้เป็นที่รักเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ทำแบบทดสอบมีความรู้เท่าทันกลโกงของคนร้ายบนโลกออนไลน์ และไม่ตกเป็นเหยื่อ

ทั้งนี้ สามารถ ติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนภัยออนไลน์ได้ผ่านทาง www.เตือนภัยออนไลน์.com Facebook https://www.facebook.com/เตือนภัยออนไลน์ หมายเลขโทรศัพท์ 081-866-3000 หรือโทรศัพท์สายด่วน 1441 กรณีถูกคนร้ายหลอกลวงแจ้งความตำรวจผ่านระบบ www.thaipoliceonline.com